Snelle levering

100% Tevredenheid

Voor 6.000+ apparaten

Made with Love

Privacybeleid

DeinDesign GmbH
A. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website en op grond van de Duitstalige voorschriften Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ­ in Nederland: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ­en in België: General Data Protection Regulation (GDPR) is:

DeinDesign GmbH
Otto-Meffert-Straße 3
55543 Bad Kreuznach
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 671 | 970 80 70
Web: www.deindesign.nl
E-mail: support.en@deindesign.com

Toezichtshouder voor gegevensbescherming:
Christina Lang

E-mail: datenschutz@deindesign.com

Met dit privacybeleid informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens (in het vervolg “gegevens” genoemd).

B. Verwerking van gegevens

In het kader van de bedrijvigheid van onze website verwerken wij gegevens. De verwerking van deze gegevens omvat ook het openbaar maken van persoonsgegevens.

Separate gegevens, verwerking van gegevens, rechtsgrondslagen, ontvangers en uitwisselingen met derde landen worden in de volgende opsomming gepresenteerd:

a) Logbestand

Uw bezoek op onze website wordt geprotocolleerd en op basis daarvan worden de volgende gegevens verwerkt: De naam van de geraadpleegde website, de datum en het tijdstip, de overgedragen verzameling van gegevens, het browsertype en de browserversie van uw besturingssysteem, de refferer-URL (de laatst bezochte website), uw IP-adres en de aangevraagde provider. Deze verzameling aan gegevens is noodzakelijk om de veiligheid van de website te waarborgen. De gegevens worden op basis van Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO verwerkt. Het logbestand wordt na afloop van zeven dagen verwijderd, tenzij het bestand ter verduidelijking of bewijs van concrete rechtsschendingen die binnen de bewaringstermijn aan de orde komen, nodig zijn.

b) Hosting

In het kader van hosting worden verschillende gegevens verwerkt die in samenhang met de bedrijvigheid van deze website opgeslagen worden. Deze hosting is noodzakelijk om een goed functionerende website mogelijk te maken. De gegevens worden op basis van Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO verwerkt. Om onze zichtbaarheid online te verhogen maken wij gebruik van webhostingaanbieders, aan wie wij de bovengenoemde gegevens verstrekken.

c) Contactopname

Voor zover u met ons contact opneemt, worden uw gegevens (zoals naam, en de door u opgegeven contactgegevens) samen met uw bericht uitsluitend voor de verwerking en de afhandeling van uw aanvraag verwerkt. Deze gegevens worden door ons op basis van Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO of Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO ter afhandeling van uw aanvraag verwerkt.

Voor het contact via het contactformulier gebruiken wij Google reCAPTCHA van Google Inc. Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google reCAPTCHA, is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking. Volgens art. 6 lid 1 lit. a EU-AVG ("Rechtmatigheid van de verwerking") vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Van onze kant is er een legitiem belang bij het gebruik van Google reCAPTCHA om onze online dienst te optimaliseren en veiliger te maken. Als je dat niet wenst, moet je alle Google-cookies verwijderen en uitloggen bij alle Google-accounts voordat je onze website bezoekt. Voor het verwijderen van de door Google reCAPTCHA verzamelde gegevens verwijzen wij je naar Google Support: https://support.google.com/?hl=nl&tid=331670074402.

d) Newsletter

Om u regelmatig van informatie over ons bedrijf en onze aanbiedingen te voorzien, bieden wij u een newsletter aan. Met uw newslettter-aanmelding verwerken wij de door u opgegeven gegevens (zoals e-mailadres en overige, vrijwillige informatie). In dit geval achterhalen we de volgende toestemming:

"[ ] Ik wil graag van actuele trends, exclusieve collecties en vouchers van DeinDesign op de hoogte gehouden worden via e-mail. Afmelden is altijd mogelijk.”

De verzending van de newsletter door middel van aanmelding is gebaseerd op uw toestemming, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van DSGVO.

De aanmelding voor de newsletter geschiedt in de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Om misbruik te voorkomen, sturen wij u na uw registratie een e-mail met het verzoek uw registratie te bevestigen. Om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke eisen, wordt uw registratie geregistreerd. Het gaat om de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en om uw IP-adres. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van dienstverleners aan wie wij de bovengenoemde gegevens overdragen.

Om de inhoud en verzending van onze newsletter te optimaliseren, maken we gebruik van zogenaamde tracking pixels of web beacons. Deze procesgegevens over of en wanneer u de nieuwsbrief heeft geopend, welke links zijn opgeroepen en of een bepaalde voorgedefinieerde actie wordt uitgevoerd na het openen van een link (bijv. aankoop van een product). De gegevensverwerking vindt plaats vanwege onze gerechtvaardigde belangstelling voor een optimale marketing van ons aanbod volgens art. 6 lid 1 f) DSGVO. De gegevens worden ook doorgegeven aan onze dienstverlener voor newsletter. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens met werking voor de toekomst door u af te melden via de afmeldlink in elke nieuwsbrief.

e) Klant account

Wanneer u een klantenaccount opent, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens (naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) en uw inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om u als klant te identificeren en geeft u de mogelijkheid om uw bestellingen te beheren. Hiervoor verkrijgen wij de volgende toestemming:

"[ ] Ik wil graag een klantaccount aanmaken. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken per e-mail naar support.en@deindesign.com.”

Uw gegevens worden op basis van uw toestemming verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 a) DSGVO.

f) Koopafwikkeling

Ter afwikkeling van uw koopcontract verwerken wij uw besteldata. De verwerking van deze gegevens gaat volgens Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.

Hierbij geven wij uw adresgegevens aan de betreffende leverancier door. Voor zover het voor uw koopafwikkeling bevorderlijk is, geven wij tevens uw e-mailadres of uw telefoonnummer aan de betreffende leverancier door.

Wij verstrekken uw transactiegegevens (naam, besteldatum, betaalmethode, verzend- en /of ontvangstdatum, het bedrag en betalingsontvanger, c.q. bankverbinding of creditcardgegevens) aan de betreffende betalingsdienstverlener, die voor de afwikkeling van uw betaling verantwoordelijk is.

Wij verwerken uw gegevens ook voor contactopname via post m.b.t. reclamedoeleinden rondom feestdagen, verjaardagen of jubileums. Deze gegevensverwerking geschiedt op basis van het overwegend rechtmatige interesse aan voorzieningen rondom directe reclame per post naar Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Wij maken gebruik van uw e-mailadres om u regelmatig op de hoogte te stellen van aanbiedingen rondom vergelijkbare producten. U kunt het door u opgegeven e-mailadres te allen tijde via support.en@deindesign.com of de afmeldingslinks in onze e-mails herroepen. Hier zitten geen extra overdrachtskosten (afzonderlijk van de basistarieven) aan vast.

g) Websiteanalyse en Marketing

Om het gebruik van specifieke functies mogelijk te maken hanteren we zogenoemde cookies. Daarbij is sprake van korte softwareprogramma’s die op uw apparaat opgeslagen- en met andere aanbieders uitgewisseld worden. Sommige van de door ons toegepaste cookies worden direct nadat u uw browser afsluit verwijderd (zogenoemde sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en zorgen ervoor dat uw browser tijdens uw volgende bezoek weer herkend wordt (permanente cookies).

De opgeslagen cookies kunt u op uw apparaat verwijderen en de browser kan zo ingesteld worden dat het opslaan van cookies verhinderd wordt. In dit geval dient u bij elk bezoek aan deze website uw instellingen opnieuw te wijzigen en de afbreuk van sommige functies in koop te nemen. Cookies worden in samenhang met de volgende functies toegepast:

aa) Google Analytics

De informatie die door de cookie m.b.t. uw gebruik van deze website vergaard wordt (inclusief uw IP-adres), wordt aan een server van Google in Amerika overgedragen en daar opgeslagen. Wij hanteren de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen rondom de websiteactiviteiten voor de websitebeheerder samen te stellen en om verdere dienstverlening, verbonden aan het websitegebruik, te verstrekken. De op deze wijze vergaarde gegevens worden door ons op basis van Art.6 Abs. 1 f) DSGVO verwerkt met het oog op een optimale verkoop van ons online-aanbod.

Wij wijzen u er graag op dat deze website Google Analytics met de uitbreiding "anonymizeIp()" gebruikt. Hierdoor worden IP-adressen nog voor de overdracht aan de Amerikaanse server ingekort. Hierdoor is een directe relatie tot een specifiek persoon zo goed als uitgesloten. Een volledig IP-adres wordt slechts bij uitzondering aan een server in Amerika overgedragen en daar ingekort.

U kunt de gegevensverzameling te allen tijde herroepen door de deactiverings-Add-on voor browser van Google Analytics toe te passen via:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Raadpleeg als aanvulling de aanwijzingen voor het gebruik van gegevens van Google in het Google-Partner-Netwerk via:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Meer informatie rondom privacy vindt u onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl

bb) Google Remarketing/Retargeting

Op onze website worden zogenoemde tracking-cookies van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ingezet. Tijdens een bezoek aan onze website worden via de permanente cookies informatiegegevens opgeslagen, bijvoorbeeld over de producten die u bekeken heeft en via welke externe sites en advertenties gebruikers op onze website belanden. Bij een aansluitend bezoek aan een partnerwebsite kunnen wij op basis van de door u bekeken producten gepersonaliseerde reclame weergeven.

De op deze wijze vergaarde gegevens worden verwerkt op basis van een optimale verkoop van ons online aanbod naar Art.6 Abs. 1 f) DSGVO. De informatie omtrent het gebruik van de website, vergaart door de cookie en inclusief uw IP-adres, wordt aan een server van Google in Amerika overgedragen en opgeslagen.

Meer informatie rondom privacy vindt u onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

cc) Conversiemeting via de Facebook-conversiepixel

Met uw toestemming zetten we voor onze presentatie op internet de Facebook conversiepixel in, afkomstig van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Met behulp van deze pixel kunnen we de acties van gebruikers volgen, nadien zij een facebook advertentie gezien of aangeklikt hebben. Op die manier kunnen we de werking van Facebookadvertenties voor statistisch marktonderzoek vaststellen. De vergaarde data blijven voor ons anoniem, dat wil zeggen: wij hebben geen inzage tot persoonsgebonden data van individuele gebruikers. Deze data worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarover wij uw naar gelang onze kennis informeren. Facebook kan vergaarde data aan uw facebookaccount koppelen en eveneens voor eigen reclamedoeleinden inzetten, zie:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Hierdoor kunnen facebook als de partners van facebook zowel binnen- als buiten Facebookadvertenties plaatsen. Daarnaast kan er een cookie voor soortgelijke doeleinden op uw browser geplaatst worden. Deze toestemming mag enkel door gebruikers ouder dan 13 jaar gegeven worden. Voor het geval u jonger bent, dient u een ouderlijke macht om toestemming te vragen.

dd) Gebruik van TikTok Pixel

Bij het bezoeken van deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerkte gegevenscategorieën: gegevens over het gebruik van de website en het vastleggen van klikken op individuele elementen. Doel van de verwerking: onderzoek van gebruikersgedrag, analyse van de impact van online marketingmaatregelen en selectie van online advertenties op andere platforms, die automatisch worden geselecteerd op basis van gebruikersgedrag via real-time bieden. Er vindt gegevensoverdracht plaats aan de zelfstandige verantwoordelijke TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Dit kan ook de overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie inhouden. Meer informatie over de gegevensverwerking door TikTok vindt u in het privacybeleid van TikTok. De rechtsgrondslag voor deze punten is toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG.

ee) Pushmeldingen

U kunt zich registreren om zogenaamde pushmeldingen te ontvangen. Hiervoor maken we gebruik van de "CleverPush" service, die wordt geëxploiteerd door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg, Duitsland ("CleverPush"). Via onze pushberichten ontvangt u regelmatig informatie over nieuwtjes over ons productportfolio en over actuele aanbiedingen en promoties. Om u te abonneren op de pushmeldingen moet u het verzoek van uw browser of eindapparaat bevestigen om de meldingen te ontvangen. Dit proces wordt gedocumenteerd en opgeslagen door CleverPush. Hiervoor wordt het tijdstip van registratie en een push-token of apparaat-ID opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om u enerzijds de pushmeldingen te sturen en anderzijds als bewijs van uw registratie. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en dus Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Daarnaast evalueert CleverPush onze statistische pushmeldingen. CleverPush kan zo herkennen of en wanneer onze push-meldingen werden weergegeven en aangeklikt. Dit stelt ons in staat om te bepalen welke pushmeldingen interessant zijn voor de ontvangers, om zo toekomstige berichten af te stemmen op de vermoedelijke interesses van alle ontvangers en zo de belangstelling voor ons aanbod te vergroten. Naast de push-token of apparaat-ID slaan we ook de thema´s op van de app waarop de push-meldingen zijn geactiveerd (bijv. zakelijk, sport, etc.). We gebruiken deze informatie ook om pushmeldingen te sturen naar de respectievelijke abonnees die in hun veronderstelde interesses liggen. De wettelijke basis voor de verwerking is in elk geval Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. De overdracht van een push-token of apparaat-ID aan een bepaalde persoon vindt alleen plaats als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, om ons te verdedigen tegen claims tegen ons als dit als bewijs nodig is, alsmede voor eventuele vervolging van schendingen van de wet. U kunt uw toestemming voor de opslag en het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op het ontvangen van onze pushmeldingen te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Verder kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens zoals hierboven beschreven op grond van artikel 6 lid 1 sub f. Gelieve uw toestemming hiervoor in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken in de daarvoor bestemde instellingen voor het ontvangen van pushmeldingen in de instellingen van uw apparaat of browser. Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden dus opgeslagen zolang het abonnement op onze pushmeldingen actief is. Het annuleringsproces wordt in detail uitgelegd onder de volgende link: https://cleverpush.com/faq.

Deze toestemming mag alleen worden gegeven door gebruikers die ouder zijn dan 13 jaar. Als u jonger bent, vraag dan uw wettelijke voogd om advies.

h) Implementatie van externe content

Wij maken gebruik van externe, dynamische content, zodat de presentatie en het aanbod van onze website geoptimaliseerd wordt. Bij het bezoek van de website wordt op basis van API automatisch een aanvraag bij de server van de betreffende content provider gedaan. Hierbij worden specifieke loggegevens (zoals het IP-adres van de gebruiker) overgedragen. Daaropvolgend wordt de dynamische content aan onze website gekoppeld en weergegeven.

Externe content wordt door ons in samenhang met de volgende functies toegepast:

aa. Implementatie van YouTube Video‘s

Op onze website zijn video’s van het portaal YouTube, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") geïmplementeerd. Tijdens het afspelen van de video’s worden loggegevens aan de server van Youtube naar Amerika overgedragen. Deze verwerking geschiedt op grond van ons overwegend rechtmatige interesse in een optimale verkoop van ons aanbod naar Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.

Meer informatie via:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

bb) Implementatie van Vimeo Video‘s

Op onze website zijn video’s van het portaal Vimeo, Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA geïmplementeerd. Tijdens het afspelen van de video’s worden loggegevens aan de server van Vimeo naar Amerika overgedragen. Deze verwerking geschiedt op grond van ons overwegend rechtmatige interesse in een optimale verkoop van ons aanbod naar Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO. Meer informatie via:

https://vimeo.com/privacy

cc) Google Maps

Wij maken gebruik van de onlinekaartendienst "Google Maps" van Google, om u een interactieve kaart tot beschikking te stellen. Tijdens de weergave van de kaart worden gegevens, inclusief uw IP-adres en uw locatie aan de server van Google in Amerika overgedragen en opgeslagen. Deze verwerking geschiedt op grond van ons overwegend rechtmatige interesse in een optimale verkoop van ons aanbod naar Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.

Meer informatie rondom privacy vindt u onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

dd) Keurmerk

Voor de weergave van ons Trusted Shops keurmerk en de Trusted Shops producten is de Trusted Shops Trustbadge op onze website aangebracht. De Trustbadge en de daaraan verbonden diensten zijn een product van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Tijdens de aanvraag van uw Trustbadge worden uw IP-adres, de datum, de tijd van de aanvraag, de overgedragen gegevens en de aangevraagde provider (toegangsgegevens) aan de server van Trusted Shops doorgegeven. Deze verwerking geschiedt op grond van ons overwegend rechtmatige interesse in een optimale verkoop van ons aanbod naar Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO.

Overige persoonsgebonden gegevens worden enkel aan Trusted Shops overgedragen wanneer u na afloop van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops producten kiest of wanneer u zich reeds geregistreerd hebt. In dit geval is de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst van toepassing. Ter analyse van het gebruikersgedrag op onze websites, voor de optimalisering van ons online-aanbod en het personaliseren van advertenties en dergelijke, worden specifieke cookies ingezet, die uw IP-adres opslaan.

ee) Ve Interactive

Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive DACH GmbH (Französische Straße 47, 10117 Berlin; in het vervolg "Ve" genoemd). Voor de terbeschikkingstelling van de diensten verzamelt Ve persoonsgebonden gegevens van eindverbruikers die onze website bezoeken. Ve maakt hierbij gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën. Meer informatie over de door Ve gebruikte technologieën zijn in te zien onder de Ve Cookie-Richtlijn. Een opsomming van de doeleinden waarvoor Ve aanspraak maakt op persoonsgebonden gegevens staan in de Ve Privacypolicy opgesomt. Over het algemeen verstrekt Ve via het gebruik van Cookies persoons gerelateerde data van eindverbruikers, in het bijzonder contact- en surfgedragsgegevens. VE past deze persoonsgebonden data toe om tot conclusies t.o.v. de betreffende persoonlijke preferenties van de eindverbruikers te komen en de web-beleving van de eindverbruikers te personaliseren. Dat geschiedt enerzijds bijvoorbeeld door het vertonen van gepersonaliseerde aanbiedingen aan de eindverbruiker tijdens het bezoek van klantenwebsites en anderzijds door het vertonen van gepersonaliseerde, persoonsgerichte gegevens tijdens het bezoek van klantenwebsites of websites van derden. Ve en DeinDesign zijn bij de verstrekking van persoonsgebonden gegevens gezamenlijk volgens artikel 26 DSGVO verantwoordelijk. Bijzonderheden zijn eveneens in de Privacypolicy in te zien. Eindverbruikers kunnen de verwerking van hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren ontbinden. De beschikbare opties ter ontbinding van de gegevensverwerking kunnen in Ve’s Privacypolicy ingezien worden. O.a. het hanteren van de Op-out-button via https://www.ve.com/nl/privacybeleid of het gebruik van het Opt-out-Mechanismus van het IAB Europe via http://www.youronlinechoices.com/opt-out-interface

ff) Visuele website optimalisatie

Op deze website worden cookies van Wingify Software Private Limited, E-170, Antriksh Apartments, Sector-14, Rohini, Delhi-11008 toegepast. Via de betreffende cookie kan getraceerd worden hoeveel kliks ofwel pageviews (“Conversions”) er plaatsgevonden hebben, voordat een bepaalde pagina van onze webshop daadwerkelijk bereikt wordt. De gegevensverzameling- en opslag kan te allen tijde met oog op de toekomst weersproken worden. In het geval van tegenspraak dient u op volgende link te klikken: https://www.deindesign.nl/?vwo_opt_out=1

Meer informatie m.b.t. gegevensverzameling met behulp van Wingify vindt u onder:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

C. Duur en gegevensopslag

Persoonsgebonden gegevens worden voor die tijdsduur opgeslagen als voor de noodzakelijke doeleinden bevorderlijk is of voor het geval een door u verstrekte inwilliging ingetrokken wordt. Voor zover er wettelijke bewaringstermijnen gelden, kan de opslagduur van specifieke gegevens, ongeacht het verwerkingsdoel, tot aan 10 jaar duren.

D. Uw rechten als betrokkene

a) Recht op inzage
Op verzoek ontvangt u te allen tijde gratis informatie over alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

b) Recht op rectificatie en correctie van de opgeslagen gegevens
Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of indien de gegevens onjuist zijn geworden, zullen wij, op uw aanwijzing, zorg dragen voor het verwijderen of blokkeren van uw gegevens of de nodige correcties aanbrengen (voor zover dit mogelijk is volgens de toepasselijke wetgeving). Hetzelfde geldt als we in de toekomst slechts in beperkte mate gegevens zullen verwerken.

c) Recht op overdraagbaarheid
Op verzoek verstrekken wij u uw gegevens in een algemeen, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat, zodat u de gegevens desgewenst aan een andere verantwoordelijke persoon kunt doorgeven.

d) Recht om klacht in te dienen
Het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal gesproken kunt u zich daarvoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit in jouw gewoonlijke verblijfplaats of waar jouw werkplek zich bevindt of tot het hoofdkantoor van ons bedrijf.

e) Recht van herroeping voor toestemmingen met werking voor de toekomst
U kunt elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Uw herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van herroeping.

f) Beperkingen Gegevens die wij niet kunnen identificeren, bijvoorbeeld als ze voor analysedoeleinden zijn geanonimiseerd, vallen niet onder de bovengenoemde rechten. Informatie, verwijdering, blokkering, correctie of overdracht aan een ander bedrijf kan met betrekking tot deze gegevens mogelijk zijn als u ons aanvullende informatie verstrekt die ons in staat stelt u te identificeren.

g) Gebruik van uw rechten als betrokkene
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, blokkering, bezwaar of verwijdering van gegevens of de wens om de gegevens door te geven aan een ander bedrijf, kunt u contact opnemen met datenschutz@deindesign.com.

Loading